Редовна Скупштина Планинарског друштва "Преслап"

ПД Преслап
 Пријављивање завршено
 
0
Grb_PD_Preslap_800
Датум: уторак, 22 јануар 18:00 - 19:00

Редовна Скупштина Планинарског друштва "Преслап" одржаће се дана 22.јануара 2019.године, са почетком у 18 часова, у малој сали Градске управе Града Ниша, Улица Николе Пашића бр.24.

         На основу члана 15. став 1 и став 2. Статута Планинарског друштва „Преслап“, и одлуке Управног одбора Планинарског друштва „Преслап“ од 24.12.2018.године, заказујем

                          РЕДОВНУ СКУПШТИНУ ПЛАНИНАРСКОГ ДРУШТВА „ПРЕСЛАП“

 за уторак, 22.јануар 2019.године, са почетком у 18:00 часова, у малој сали Градске управе Града Ниша, Улица Николе Пашића бр.24, и предлажем следећи

                                                                Дневни ред:

  1. Избор 3 члана радног председништва, 2 верификатора и 1 записничара;
  2. Усвајање пословника о раду Скупштине;
  3. Расправа и одлучивање о извештајима о раду Планинарског друштва „Преслап“ за 2018.годину;
  4. Расправа и одлучивање о плану рада Планинарског друштва „Преслап“ за 2019.годину;
  5. Разно.

Право одлучивања на Скупштини имају сви пунолетни редовни чланови Друштва, држављани Републике Србије, са плаћеном чланарином за 2018.годину и за 2019.годину.

 

 У Нишу, 24.12.2018.године                                                            Председник

                                                                                                                 Мирослав Докман, дипл.ек.

 

Powered by iCagenda