Бициклирајмо бициклистички

Циљ овог текста је да упозна бициклисте о могућим опасностима, правима и обавезама, као и казненим одредбама у улози бициклисте. Мада не изгледа тако ово је веома сложена област, а овде ће бити наведени само основни изводи које сваки бициклиста треба да зна. Имајући у виду да су бициклисти најрањивија категорија учесника у саобраћају многе државе организовано спроводе превентивне пројекте за све грађане. У недостатку такве организоване обуке дужни смо да сами радимо на личном усавршавању.

Иако се код нас, у већини случајева, толеришу преступи осталих учесника према бициклистима, као и самих бициклиста према осталим Законом о безбедности саобраћаја на путевима је тачно регулисана ова област. Ригорозне мере које се већ примењују против бициклиста у земљама ЕУ треба очекивати ускоро и у Србији. Као пример вожња бициклом по тротоару кажњава се и по 50 и више еура. Казне за некомплетну и неисправну опрему су такве да се далеко више исплати отклонити недостатке на време него се упуштати у покушаје "Ако прође, прође". Пример да кацига за бициклисте још није обавеза у нашој земљи је само доказ да каскамо за ЕУ, а не и потврда да она није потребна.

Основне одредбе Закона

Бицикл који учествује у саобраћају мора да буде технички исправан и да има уграђено једно бело светло на предњој и једно црвено на задњој страни. У ЕУ у обавезну опрему спадају и обавезне кочнице на предњем и задњем точку, као и звонце.

Када возач седи на бициклу и вози га, он има статус возила у саобраћају и на њега се примењују прописи на исти начин као и на друга возила. Оног тренутка када сиђете са бицикла и гурате га поред себе на вас ће се примењивати одредбе Закона о пешацима.

Пешак који гура бицикл мора се кретати уз десну ивицу коловоза у смеру кретања.

Бициклиста је дужан да поступа у складу са својим статусом и правилима саобраћаја, саобраћајном сигнализацијом и наредбама овлашћеног службеног лица.

Приликом скретања бициклиста је дужан да осталим учесницима у саобраћају то најави одручивањем руке на оној страни на коју намерава да скрене.

Дете млађе од 12 година не сме да управља бициклом на јавним путевима. Изузетно у пешачкој зони, зони успореног саобраћаја, зони "30", зони школе и некатегорисаном путу.

Искључиво у пешачкој зони и зони успореног саобраћаја, бициклом може да управља и дете млађе од 9 година ако је под надзором лица старијег од 16 година.

Возач бицикла старији од 18 година може на бициклу превозити дете до осам година старости, ако је на бициклу уграђено посебно седиште, прилагођено величини детета и чврсто спојено са бициклом.

Возач бицикла не сме да се креће бициклистичком стазом брзином већом од 35 км/ч.

Уколико на путу постоји бициклистичка трака, возач бицикла, мопеда и лаког трицикла мора да се креће десном бициклистичком траком у односу на смер кретања саобраћаја.

На бициклистичким стазама за саобраћај у оба смера возила, возач бицикла мора да се креће десном страном у смеру кретања возила.

Бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање бицикала. Њом се не смеју кретати моторна возила и пешаци. Ако на коловозу постоји обележена трака за бицикле или поред коловоза постоји бициклистичка стаза, бициклиста је дужан да их користи.

Када на јавном путу не постоји посебна стаза за бициклисте, возач бицикла се може кретати коловозом, осим на мотопуту и аутопуту (Бициклистима је забрањено кретање аутопутем и мотопутем), али што ближе десној ивици коловоза (у ширини од највише један метар од десне ивице коловоза), крећући се у смеру кретања саобраћаја.

Ако се два или више возача бицикала, мопеда, трицикала и мотоцикала крећу у групи, дужни су да се крећу један за другим.

Приликом кретања ноћу и у условима смањене видљивости бицикл мора да има упаљено једно бело светло на предњој страни и једно црвено светло на задњој страни. У ЕУ обавезно је да возач има на себи и флуросцентни прслук.

Ако се бициклиста креће споро и тиме омета нормалан саобраћај, дужан је да на првом одговарајућем месту омогући да га друго возило претекне, обиђе или прође.

Бицикл у саобраћају на путу може имати прикључно возило на два точка, намењено за превоз терета, прикључено тако да је обезбеђена стабилност возила. У прикључном возилу се не смеју превозити путници. Прикључно возило не сме бити шире од једног метра, а на задњој страни мора имати позиционо светло црвене боје или троугласти катадиоптер.

Возач бицикла, мопеда, трицикла и мотоцикла не сме да …

Возач бицикла, мопеда, трицикла и мотоцикла мора да управља возилом на начин којим се не умањује стабилност возила и не омета друге учеснике у саобраћају, а нарочито не сме да:

  • испушта управљач из руку,
  • склања ноге са педала,
  • да се придржава за друго возило,
  • води, вуче или потискује друга возила, односно животиње, осим да вуче прикључно возило,
  • допусти да возило којим управља буде вучено или потискивано,
  • превози предмете који могу да га ометају током управљања,
  • употребљава на оба ува слушалице за аудио уређаје,
  • бициклиста не сме да у току вожње користи телефон односно друге уређаје за комуникацију, осим ако не користи додатну опрему која му омогућава да су му обе руке слободне.

Возач и путник мотоцикла, мопеда, трицикла и четвороцикла морају за време вожње носити на глави закопчану хомологовану заштитну кацигу, на начин прописан декларацијом произвођача кациге. Бициклисти су изузети код нас, али не и у Европској унији.

Обавезе возача бицикла према пешацима

Возач је дужан да заустави возило испред пешачког прелаза, када му је светлосним сигналом или нардбом полицијског службеника забрањен пролаз. Ако му је пролаз дозвољен возач је дужан да пропусти пешака који је ступио на пешачки прелаз или показује намеру да то учини.

Возач који скреће на бочни пут је дужан да пропусти пешака који је ступио или на коловоз или показује намеру да то учини, без обзира да ли се ту налази обележен пешачки прелаз.

Уколико су пешаци деца, немоћна лица, слепе особе, особе у инвалидским колицима, или користе друга помагала за кретање, возач је дужан да заустави возило приликом пропуштања.

Возач не сме возилом да пресеца организовану колону пешака која се креће по коловозу.

Најчешће грешке бициклиста

  • Вожња тротоаром и јавним површинама које су намењене само за пешаке. Уколико сте приморани да користите ове површине обавезно сиђите са бицикла и гурајте га поред себе.
  • Вожња бицикла преко пешачког прелаза. Уколико не постоји означена бициклистичка стаза поред пешачког прелаза дужни сте да сиђете са бицикла и гурате га поред себе док не пређете пешачки прелаз.

За више информација преузмите целокупан Законом о безбедности саобраћаја на путевима