Планинарство у 21.веку између покрета и спорта

Снимак стручног скупа "Планинарство у 21.веку између покрета и спорта", који је Планнинарски савез Србије организовао 3.децембра 2021.године.

На овом снимку, учешћа чланова Планинарског друштва "Преслап", налазe се у следећим интервалима:

- Мирослав Докман, излагање рада, од 07:17:35 до 07:30:57;

- Мирослав Докман, дискусија, од 08:18:05 до 08:22:50;

- Жељко Петровић, дискусија, од 09:15:45 до 09:18:05.