Запис са стене Латин град - 05.06.2021.

Запис са стене Латин град, изнад Врмџе, начињен 5.јуна 2021.године, током седме планинарске акције преласка кружне стазе око села Врмџа: