7.акција у селу Врмџа, запис продукције "Cinemanis travel"

Ефектан запис продукције "Cinenamis travel", са седме акције преласка кружне стазе око села Врмџа, која је одржана 5.јуна 2021.године: