Катманду декларација

На предлог УИАА Комисије за експедиције, Генерална скупштина УИАА је 9. октобра 1987, у Маракешу (Мароко) усвојила КАТМАНДУ ДЕКЛАРАЦИЈУ.

Ова декларација прописује активности на планинама.

  1. Постоји хитна потреба ефективне заштите планина и околине.
  2. Морамо се одмах заинтересовати за флору, фауну и природна богатства сваке врсте и посветити им довољно пажње и бриге.
  3. Треба подстицати активности које смањују негативан утицај људског фактора на планине.
  4. Треба поштовати културно наслеђе и достојанство локалног становништва.
  5. Треба охрабривати све активности које су усмерене ка обнови и рехабилитацији планинског света.
  6. Треба интензивно охрабривати контакте између планинара различитих региона и држава, а све у духу пријатељства, међусобног поштовања и мира.
  7. Информације и образовање у циљу побољшања односа између човека и његове околине треба да буду доступни све ширим и ширим деловима друштва.
  8. Одмах треба размотрити примену прикладне технологије за енергетске потребе и подесно одлагање отпада у планинским областима.
  9. Потребна је све већа међународна подршка владиних и невладиних организација планинским земљама у развоју, на пр. у области еколошког очувања.
  10. Потребно је проширити однос према планинским областима, са намером да се унапреди поштовање и истраживање, без обзира на политичке ставове.

Phil Wickens Antarctic IMG 2534