Дарко Жарић

Дарко Жарић (1971), историчар, музејски саветник, запослен у Народном музеју Топлице у Прокупљу. Планинар, планинарски водич и спортски радник са успешним вишедеценијским искуством.

Контакт телефон: +381 600332582.

Дарко Жарић се активно бави планинарством од 1995.године, када је и присатупио планинаској породици Планинарског савеза Србије. Покретач планинарског покрета у Прокупљу и области Топлица на прелазу из двадесетог у двадесет први век. Био је 17 година (2005-2022) оснивач и председник ПСК Топлица из Прокупља.

Спортски стручњак - планински водич III категорије Планинарског савеза Србије. Успешно похађао курс за маркиранте по програму Планинарског Савеза Србије. Успешан и у високогорству - попео са на Мусалу и у летњим и у зимским условима, на Дурмитор, на Карпате... 

Тренутно најбољи водич и познавалац  планина у Топлици (Пасјача, Видојевица, Соколовица, Радан, Копаоник и Велики Јастребац).

Дарко Жарић прикупља и архивску грађу за историју планинарства Србије.

Контакт телефон: +381 600332582.