Логика

205 tunel

 

Ми који смо одавно завршили гимназију, збирамо се у туј исту школу, пред крај школску годину, да видимо који је још жив, који је какво постигал у живот и да си попричамо од оној какво је било некьд. Ми тој зовемо десет године матуре и не мењамо му назив.  Ако несмо понављали разреди, мож да понављамо годишњице. Тьг се препитамо и какво смо учили кад смо ишли у школу и колко ни је тој требало у живот. Млого од тој смо позаборављали, а млого више не важи. Логично је да се сьг из географију учи друкчије, затој што ми беомо у једну  голему  државу, а њу растурише и направише помалечће државе. Из историју се учи оној што је некада било. Оној што је било пре нас било је и пре од овуј децу.

А да ли је логично да се сьг учи друкчија историја од онуј коју смо ми учили, тој бьш незнам да рекнем. Из поједини предмети се сьг учи друкчије, али је тој ваљда логично, затој што наука напредује и мења се. Али никад несмо причали од логику, да ли се и туј нешто променило. Логично је да је логика логична и да оној што је било логично некьд, да је логично и сьг. Али изгледа да неје тека. Ја кад размишљам онак како су ме учили из туј логику, не разбирам све какво се сьг дешава. Могу тој да објасним сас пуно примера, али ајде да узнем за пример железницу и оној што се дешава сас њу. Какву везу има железница сас логику? Па че видите и тој.

210 pruga

Ја често путујем сас железницу по пругу која иде из Ниш на исток. Гоџа љуђи из тија крај су стекли пензију тека што су ишли на работу сас железницу. Возови беоше дугачћи и идеоше често. А кад наступише свакакве промене у државу, почеше промене и на железницу. Отиде се за воз, а они рекну воз отказан. А зашто је отказан? Затој што немају локомотиву. А ја сас моју стару логику почнем да мислим и да се питујем.  У Ниш беше голема фабрика, која је правила локомотиве. Беше, а куде је сьг, куде се дену? На тија љуђи рекли да си иду дом, да су технолошћи вишак, затој што немају какво да работе, казује се немају предмет рада. А овам се возови отказују, затој што нема локомотиве. Моја логика ми туј не помага.

230 tunel

А возови некьд иду, некьд не иду, а кад иду тьг иду сас све помалко вагони. А у Ниш беше и фабрика која је правила вагони. И требе ли да казујем да су и на тија љуђи рекли исто да немају предмет рада и да су технолошћи вишак.

Ја си мислим, мора да се и логика променила, а ја не пратим теј промене, па не разбирам. И тека,  кад има локомотива, дојде воз и само једьн вагон. А на пругу око дваеспет станице. Воз доста појевтин од аутобус, а стање такво какво је, па љуђи навале на воз.

Тека једну годину беше трећи дьн од Божич и недеља. Дојде воз сас тија једьн вагон и он пун ко конзерва сас сардине. Једва се укачи некако. После је на сваку станицу стојал по десетину минута да се љуђи увере да никој не мож да се укачи. Од големо стискање не може ни да се дише сас цела плућа, а камоли да се помера. Мислим да се ни стока не вози у такви услови. Ја бео одма иза локомотиву, до стаклена врата и само сам мислел како да се задржим да не паднем под точкови, ако пукне стаклото на врата. Пут који је требал да траји око четерес и пет минута, трајал је око два ипо сата, и тека стигомо некако у Нишку Бању. А туј има аутобус и народ поче да излази. Из тија једьн вагон излезе народ за пет до шес вагона, па сви на аутобус. Онија који су остали у возат могли су да дишу.

222 pruga

Пројде и тој, а ја се мислим какво ли ни још чека. После сам се питал да ли неје све овој било увод у оној што че буде после. А тој после је да се укину сви путничћи возови. А пруга око сто километра. Па ја тражим логику у све тој. Пруга је у Србију, правили су ју Срби, а на њу не мож да се возе Срби, ако иду из Србију у Србију, из једно место у друго. Може само ако иду у друђе државе.

225 tunel

Траја и тој неко време, па дочекамо да се па возимо на туј пругу. Дојдоше возови из Русију, нови, унутра жешко и чисто. Али на целу пругу воз путује скоро цел сат повише него пре тријес године. Па ја тражим логику, и тој ми неје логично, стално причају од брзу пругу. Али видим да ми је логика погрешна, и да требе да ју променим. Па ако путовање траји повише тьг че путници повише да разгледају околину и да уживају у природне лепоте. Е тој ми је логично. А и туристи има боље да упознају наше лепоте, да уживају и да се па вртају.

220 pruga

Седнем ја у тија воз и,  кад не гледам около у природне лепоте, гледам у онај слова што се померају. Воз русћи, путници Срби, а словa несу ни руска ни српска. А ни речи. Мен тој неје логично. Па кад боље размислим, мора да се и тај логика променила. Мора да седнем и да проучим све поново. Можда чу боље да разумем стање и да ми све постане по логично и по јасно.

                                                                                                                                                                                                                                  Драган Ћирић, Ниш